همکاری با ما

 

 

در صورت تمایل به همکاری با این مجموعه در حوزه بازاریابی و فروش، شرح مختصر از تجارب قبلی و شماره تماس خود را به ایمیل info@darmantakmili.com ارسال فرمایید.